Raitiotie on uhka hyvälle arjelle

Kaikki investoinnit, jotka luovat lisäarvoa ja joilla voidaan pitää tasapuolisesti huolta kaikkien hyvästä arjesta, ovat kannatettavia. Raitiotien osalta tosiasiat osoittavat, että se luo lisäarvoa vain pienelle osalle kaupunkilaisista, eikä edes pitkällä aikavälillä tuota sen aiheuttamia kustannuksia.

Näin siitä huolimatta, vaikka suurimmat kasvuodotukset toteutuisivat. Raitiotiehanke on taloudellisesti epärealistinen ja erittäin todennäköinen ja varteenotettava uhka kaupungin muille palveluille sekä eri alueiden tasapuoliselle kehittämiselle. Kun huomioidaan kaikki raitiotien rakentamiseen liittyvät asiat, niin sähköbussit ovat raitsikkaa huomattavasti vaikuttavampi ilmastoteko. Vaihtoehtona uudelle raitiotielle pitää selvittää mahdollisuuksia olemassa olevien raiteiden hyödyntämiseen.

Inhimillisten kärsimysten ja turvattomuuden lisäksi tämä liittyy myös talouteen. Pelkästään huostaanoton kokonaiskustannukset Turussa ovat lähes 49...

Lue lisää

Turun kaupungin toiminta on hallintokeskeistä. Keskushallinnossa toimii yli 1000 henkilöä. Tämän lisäksi kaikissa palveluita tuottavissa yksiköissä...

Lue lisää

Rakennuttamiseen liittyvät kustannusvuodot ja vastuun sekä avoimuuden puuttuminen on jatkunut pitkään. Se on tullut kalliiksi turkulaisille....

Lue lisää