Pahoinvoinnin syihin on puututtava

Inhimillisten kärsimysten ja turvattomuuden lisäksi tämä liittyy myös talouteen. Pelkästään huostaanoton kokonaiskustannukset Turussa ovat lähes 49 milj. vuodessa. Lisäksi joidenkin tilastojen mukaan jokaisen syrjäytyneen aiheuttamat menetykset ovat keskimäärin miljoonan luokkaa koko elinaikana.

Pahoinvointi lisää huomattavasti kustannuksia myös terveydenhuollossa ja muissa elimissä.

Tällä hetkellä Turussa puututaan lähinnä seurauksiin eikä syihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Lähtökohtamme on, että syihin puututaan jo ennaltaehkäisevästi, kuitenkin viimeistään heti, kun oireita pahoinvoinnista on tunnistettavissa. Oleellista on, että toimenpiteet kohdistetaan myös oireilevan henkilön ulkopuolelle, kuten elinympäristöön ja lähipiiriin.

Edellytämme, että kaupunki ottaa asian hoitamisesta vetovastuun ja, että toimialan apulaispormestari vastaa toiminnan sujuvuudesta. Hän vastaa, että tehdään ja tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi konkreettinen suunnitelma toimista ja kustannuksista, joilla voidaan poistaa pahoinvointiin ja syrjäytymiseen johtavia syitä.

Inhimillisten kärsimysten ja turvattomuuden lisäksi tämä liittyy myös talouteen. Pelkästään huostaanoton kokonaiskustannukset Turussa ovat lähes 49...

Lue lisää

Turun kaupungin toiminta on hallintokeskeistä. Keskushallinnossa toimii yli 1000 henkilöä. Tämän lisäksi kaikissa palveluita tuottavissa yksiköissä...

Lue lisää

Rakennuttamiseen liittyvät kustannusvuodot ja vastuun sekä avoimuuden puuttuminen on jatkunut pitkään. Se on tullut kalliiksi turkulaisille....

Lue lisää